قطره ای از دريا / سوره بقره ، آيه 2

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾
آن کتاب که در آن ترديدى نيست هدايت پرهيزگاران است!

تنها کتاب مطلق جهان قرآن است! (لا ريب فيه)
قرآن کتابی علمی، تاریخی، فلسفی، عرفانی و تربيتی نيست؛ بلکه قرآن کتاب هدايت است؛ (هُدىً) هدايتی که هيچ گونه گمراهی و تيرگی در آن راه ندارد!
هدايت يعنی: نشان دادن راهی که انسان را به مقصد می رساند!
پرهيزگاری پيش نياز هدايت است!
اطاعت از عقل و فطرت، و پرهيزگاری و دوری از ناشايست ها شرط لازم هدايت است!