زن مدير داخلی منزل است

 

زن سرپرست خانه شوهرش و فرزندان اوست و درباره آن ها از وي پرسش مي شود .

 

قال رسول الله ( ص ) : المَرأةُ راعيَةٌ عَلي بَيتِ بَعلِها وَ وُلدِهِ ، وَ هِيَ مَسؤولَةٌ عَنهُم .

 

(مجموعه ورام : جلد 1 صفحه 6 )

 

زن امين شوهرش است و در زمان حضور نداشتن همسرش ، مال ، فرزندان ، ناموس و آبروي او را حفظ مي کند .

 

مرد با اطمينان خاطر و اعتمادي که به مسئوليت پذيري همسرش دارد ، با همه توان ، بيرون از منزل در عرصه هاي اقتصادي ، علمي و اجتماعي ، در صدد بالا بردن سطح مادي و معنوي خانواده است .

 

پشت هر مرد موفق زني شايسته ، لايق ، امين ، صبور و مهرورز وجود دارد .

 

از يادداشت هاي استاد سيد مهدي واعظ موسوي