" ولنتاین یا عشق مرموز نسل جوان "

 " استعداد عاشق پیشگی " در نسل نوجوان و جوان یک واقعیت است که نیازمند هدایت زیرکانه و هوشمندانه است و با مواعظ، پند های تکراری و خشک، محو نمی شود !

نمی توان چون کبک سر در برف تغافل فرو برد و .....

ادامه مطلب...