شخصیت سالم : 1 | خوش برخوردی

 

خوش برخورد است ولي زبان باز نيست :

 

مُجامَلَةُ النّاسِ ثُلثُ العَقلِ ! أخافُ علَيكُم كُلَّ عالِمِ اللِّسانِ ، يقولُ ما تَعرِفونَ و يَفعَلُ ما تُنكِرونَ !

 

مجموعه مطالب " شخصیت سالم " به بررسی ویژگی های فردی که دارای سلامت شخصیتی است از منظر آیات و روایات می پردازد . 

 

از مجموعه یادداشت های استاد سید مهدی واعظ موسوی