مجموعه " قطره ای از دريا " ، يادداشت های حجت الاسلام سيد مهدی واعظ موسوی ذيل آيات مبارکه ی قرآن کريم است که به تدريج منتشر خواهد شد .