نمايشگاه به رنگ کوثر

حجت الاسلام سيد مهدي واعظ موسوي

با موضوع سبک زندگي فاطمي ( با محوريت خانواده )

يکم تا سوم ، پنجم تا هفتم ، دهم و يازدهم فروردين ماه 1394

ساعت 11 تا 12:30 صبح

ميدان جانباز

نمايشگاه به رنگ کوثر

ادامه مطلب...